Numer wniosku Tytuł projektu Opis projektu Lokalizacja Szacunkowe koszty projektu
1 Plac zabaw przy Czarnej Projekt zakłada montaż placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Skład zestawu;
1 Platforma sześciokątna
3 Platformy kwadratowe
1 Platforma trójkątna
1 Zjeżdżalnia głęboka
1 Zjeżdżalnia 104
1 Pomost tunelowy
1 Pomost drabinkowy
1 Wejście spiralne
1 Wejście łukowe
5 Zabezpieczeń z aplikacją
4 Wejściówki
9 Stopni
1 Rurka nad zjeżdżalnią
Do tego montaż trzech ławek dla rodziców.
Plac można zobaczyć pod adresem strony web: http://www.placezabaw.net.pl/pl/p/Platforma-9-Metal-PLUS/275
Działka położona przy ulicy Czarnej. Numer działki 261/21 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ Platforma 9 Metal Plus - 48.000 zł
Huśtawka - 3.000 zł
Ogrodzenie i ławki - 15.000 zł
Całość 66.000 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
Niniejszy kosztorys jest orientacyjny i został sporządzony na podstawie danych zebranych ze stron internetowych. W przypadku akceptacji projektu kosztorys ten powinien być uszczegółowiony i skorygowany, do wspólnej dyskusji na etapie późniejszym zostaje jakość i wygląd zaproponowanej infrastruktury.
2 "PIOMA 2017" Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim Przebudowa aktualnego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz zagospodarowanie terenu wokół (piłkochwyty, oświetlenie, ławeczki, siłownia zewnętrzna). Boisko będzie stanowić bazę do wykorzystania przez uczniów ZSP nr 2 i okolicznych mieszkańców. Boisko na placu szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38. wielofunkcyjne boisko z podłożem z poliuretanu i zagospodarowanie terenu wokół - ok. 300 000 zł.
3 Plac zabaw oraz rozbudowa i wzbogacenie infrastruktury osiedlowego kącika rekreacyjno-zabawowego dla dużych i małych 1. Głównym celem projektu jest wybudowanie placu zabaw z myślą o najmłodszych dzieciach (proponowane wyposażenie wg. załączników)
2. Wiata ze stołami i ławkami (proponowany wzór wg. załącznika)
3. Betonowy stół do ping-ponga (proponowany wzór wg. załącznika)
4. Uszczelnienie istniejących piłkochwytów (dostosowanie do gry w tenisa ziemnego) oraz założenie bocznych piłkochwytów uniemożliwiających wypadanie piłki na ulicę.
5. Dodatkowe ławki z drugiej strony boiska i przy placu zabaw.
6. Postawienie barierek zabezpieczających bezpośredni wyjazd z boiska na ulicę (szczególnie z istniejącego chodnika)
7. Wyrównanie i uporządkowanie terenu bezpośrednio przylegającego do boiska i placu zabaw (wycięcie krzaków oraz posianie trawy)
8. Zorganizowanie mini zatoczki wzdłuż boiska i placu dla kilku samochodów oraz zamontowanie stojaków na rowery.
Osiedle Sulejowska, domki jednorodzinne ul. Ceramiczna 14/16
Działki nr 115 i 116
Przybliżony całkowity koszt projektu - 300.000,00 zł.
1. Plac zabaw około 120.000,00 zł
2. Wiata ze stołami i ławkami: 15.000,00 zł
3. Betonowy stół do ping-ponga: 5.000,00 zł
4. Uszczelnienie istniejących piłkochwytów (dostosowanie do gry w tenisa ziemnego) oraz założenie bocznych piłkochwytów uniemożliwiających wypadanie piłki na ulicę: około 30.000,00 zł
5. Dodatkowe ławki z drugiej strony boiska i przy placu zabaw: 3.000,00 zł
6. Postawienie barierek zabezpieczających bezpośredni wyjazd z boiska na ulicę (szczególnie z istniejącego chodnika): około 2.000,00 zł
7. Wyrównanie i uporządkowanie terenu bezpośrednio przylegającego do boiska i placu zabaw (wycięcie krzaków oraz posianie trawy): około 30.000,00 zł
8. Zorganizowanie mini zatoczki wzdłuż boiska i placu dla kilku samochodów oraz zamontowanie stojaków na rowery około 25.000,00 zł
9. Plany, dokumentacja i pozostałe koszty: około 70.000,00
4 Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1 im. St. Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1. Przebudowa aktualnego boiska asfaltowego do stopnia wielofunkcyjnego boiska o powierzchni poliuretanowej. Na płycie boiska znajdować się będą boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej z następującym sprzętem:
piłka ręczna:
2 bramki 2x3 m wraz z siatkami
piłka siatkowa:
słupki aluminiowe wraz z urządzeniem naciągowym umożliwiającym ustawienie siatki w przedziale od 1,5 m do 2,5 m - 2 sztuki
tuleje montażowe słupka aluminiowego profesjonalnego - 2 sztuki
dekle maskujące tuleje owalne słupka montażowego - 2 sztuki
osłony słupków do siatki - 2 sztuki
siatka do siatkówki profesjonalna z certyfikatem FIVB, grubość 4, linka kevlarowa - 2 sztuki
piłka koszykowa:
zestaw 2 tablic epoksydowych 90x120 cm, jednosłupowe montowane w tulejach
obręcz do koszykówki - 2 sztuki
siatka do obręczy - 2 sztuki
osłony słupków - 2 sztuki
inne akcesoria:
ławeczki montowane na stałe, krótkie - 6 sztuk
ławeczki montowane na stałe długie - 2 sztuki
kosze na śmieci - 2 sztuki
piłkochwyty - 5 sztuk
Boisko szkolne na terenie Gimnazjum nr 1 im. St. Konarskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ulica Żwirki 7 Szacunkowy koszt projektu, koszt robót budowlanych i wyposażenia boiska to 300 tysięcy złotych.
5 1. Wykonanie chodnika przy ul. Cisowa 25 w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Montaż 3 koszy na śmieci - przy każdej klatce.
3. Ustawienia 3 ławek - przy każdej klatce.
4. Ustawienie stojaków na rowery przy każdej klatce.
W chwili obecnej brak jest wszystkich punktów projektu. Założenie chodnika po stronie bloku TBS ok. 100 mb. i szer. 1,5M. Dodać należy, iż w ub. roku Administracja TBS St. Dolny wykonała chodnik i utwardziła plac pomiędzy 25 a 25A 9miedzy dwoma blokami). Zaś teren przy ulicy pozostał w gestii Urzędu Miasta. Pozwoli to na zwiększenie estetyki (porządku) wokół obiektu. Dodać należy też, że w sąsiedztwie vis a vis - powstają dwa apartamentowce przy ul. Sąsiedzkiej. Do realizacji projektu można wykorzystać prace interwencyjne. Piotrków Trybunalski ul. Cisowa 25 blok TBS. Pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Kostromską, Jaworową, Migdałową, Pawłowską do Łódzkiej. Zredukować koszty poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP - jako prace interwencyjne. Koszty będą poniżej 300 tys. zł.
6 ŚCIEŻKA ROWEROWA przy ulicy Krakowskie Przedmieście od numeru 75 do 95, tj.: od bazy MZK do ulicy ERYKA. Projekt dotyczy wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż końcowego odcinka ul. Krakowskie Przedmieście, przy którym brak jest zarówno chodnika, jak i innej utwardzonej ścieżki do bezpiecznego przemieszczania się osób poruszających się na rowerach. ścieżka rowerowa umożliwi bezkolizyjne dotarcie rowerzystów do bazy MZK do ulic Morgowej, Śrutowy Dołek, Łanowej i Eryka. Ścieżka rowerowa obejmuje odcinek ul. Krakowskie Przedmieście od numeru 75 do numeru 95 co daje długość ok. 1400 m. Lokalizacja dotyczy działek: dz. 146/1 w obr. 33 i dz. 144 w obr. 39 stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Wyrównanie i utwardzenie pobocza koszt około 300 tys. zł. w Przypadku przekroczenia kosztów proponuje się skrócenie ścieżki do ul. Łanowej - dł. ok. 850 m.
7 DROGA WJAZDOWA Z ULICY ŁÓDZKIEJ NA TEREN OSIEDLA ŁÓDZKA-SADOWA Głównym założeniem projektu jest przebudowa drogi wjazdowej łączącej ulicę łódzką (na wysokości nr 40) z osiedlem Łódzka-Sadowa oraz zagospodarowanie terenu wokół. Połączenie ulicy łódzkiej na odcinku od nr 40 do 44 działka 441 obręb 13 Szacunkowy koszt to około 150tys zł z uwzględnieniem zagospodarowanie wokół ( parking,chodnik)
8 BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, EWENTUALNIE SAMEGO CHODNIKA PRZY ULICY LUDOWEJ BUDOWA CHODNIKA i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy LUDOWEJ, od ulicy Partyzantów do ulicy Sportowej. Ten kawałek chodnika ułatwił by nam życie na który od 1983 roku czekamy. ulica Ludowa 950 m X 150 zł/ m2 = 142.000 zł.
9 Budowa chodnika przy ulicy Zawodzie (od ulicy Twardosławickiej do ulicy Wojska Polskiego). Projekt ma na celu wybudowanie chodnika na poboczu drogi oznaczonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 02KDZ (ulica Zawodzie). Projekt obejmuje wykonanie chodnika szerokości 1,5 metra ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym. Długość ulicy Zawodzie na odcinku od ulicy Twardosławickiej do ulicy Wojska Polskiego to około 750m. W przeszłości na tym odcinku drogi był już chodnik, więc jest już przygotowany grunt. Ulica Zawodzie - odcinek od ulicy Twardosławickiej do ulicy Wojska Polskiego, oznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 02KDZ. Szacunkowe koszty brutto projektu to 300.000,00 PLN.
10 Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim Głównym założeniem projektu jest modernizacja boisk do gier zespołowych położonych przy Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Tryb. Istniejące już boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej mają zniszczoną i nierówną powierzchnię asfaltową, mocno zużytą na skutek eksploatacji nie tylko przez uczniów szkoły, ale i innych mieszkańców osiedla. Konieczna jest zatem wymiana nawierzchni z asfaltowej na syntetyczną poliuretanową oraz wyposażenie boisk w niezbędny sprzęt i akcesoria, np. siatki do bramek, siatki antywandalowe, piłkochwyty. Ponadto zainstalowane dotychczas bramki i słupki wymagają renowacji. Aby boiska w pełni były bezpieczne i funkcjonalne, planujemy pokryć je następującą nawierzchnią: piłka siatkowa: trawa syntetyczna 90 zł/m2, piłka koszykowa: CONIPUR Sp 90 zł/m2, piłka ręczna: CONIPUR EPDM (13 mm - 160 zł/m2). Ze względów estetycznych wskazanym byłoby wykorzystanie nawierzchni kolorowej. Niezbędna jest również zmiana oświetlenia na ledowe oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Tak zmodernizowane boiska w pełni zaspokoją potrzeby środowiska lokalnego. Realizacja projektu zapewni możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wszystkim mieszkańcom osiedla. Boisko przy Gimnazjum nr 5 (od ulicy Modrzewskiego) Boisko do piłki siatkowej - trawa syntetyczna, wymiary boiska 20,20 x 10,20 (206,04 x 90 zł = 18543,60 zł) Boisko do piłki koszykowej - powierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR Sp, wymiary boiska 28,15 x 16,15 (454,62 x 90 zł = 40915,80 zł) Boisko do piłki ręcznej/nożnej - powierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR EPDM o grubości 13 mm, wymiary boiska 49,70 x 22,20 (1103 x 160 zł = 176480 zł) Łączny koszt nawierzchni boisk: ok. 236000 zł Frezowanie nawierzchni boisk, malowanie bramek, słupów do kosza, montaż siatek antywandalowych i siatek do bramek, ławek, koszy na śmieci, przebudowa oświetlenia boiska (halogeny ledowe), montaż siatek piłkochwytów. Koszt całego projektu ok. 300 000 zł.
11 TU NA RAZIE JEST KLEPISKO ALE BEDZIE PARKING BLISKO - PARKING PRZY DZIAŁKOWEJ I GARBARSKIEJ Założeniem projektu jest stworzenie parkingu dla mieszkańców okolicznych bloków. W tym celu należy utwardzić grunt na wskazanej działce i wydzielić na jego powierzchni miejsca parkingowe. Działka nr 181/3 obręb nr 20 POW: 2708 m2 Łuk ulic Garbarskiej i Działkowej Koszt brutto budowy parkingu dla samochodów osobowych z kostki parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej wraz z dokumentacją projektową, szacowany jest w przedziale od 300 do 400 zł za metr kwadratowy. Szacowana powierzchnia inwestycji wynosi 644 metry kwadratowe. Wartość całości projektu waha się w przedziale między 194 000, a 258 000. Zł Powierzchnia oszacowane na podstawie narzędzi umieszczonych w portalu http://mpiotrkowtrvbunalski.e-mapa.net/. (załącznik nr2)
12 Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 104/106. Projekt dotyczy budowy bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej (długość 270 m), której brak uniemożliwia pełne wykorzystanie kompleksu sportowego do celów rekreacyjno-sportowych. Zasadnym jest by bieżnia uzupełniona była o skocznię w dal składającą się z rozbieżni, strefy do odbicia i zeskoczni wypełnionej piaskiem. Poliuretanowa bieżnia jest konieczna do tego by stworzyć optymalne warunki treningowe - nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom okolicznych osiedli, którzy często korzystają ze sportowego, otwartego terenu przyszkolnego. Boisko szkolne na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 104/106. Szacunkowy koszt projektu, robót oraz nawierzchni lekkoatletycznej - 300 tysięcy złotych.
13 Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt zawiera: modernizację istniejącego podłoża asfaltowego boiska szkolnego, położenie nowej nawierzchni (tartanowej, poliuretanowej lub akrylowej), powstanie boiska wielofunkcyjnego, zamontowanie piłkochwytów, bramek, koszy oraz słupków i siatek do odpowiednich dyscyplin, zakup siłowni zewnętrznej oraz jej zamontowanie, a także utworzenie ogrodzenia od strony budynku szkoły. Boisko szkolne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1. Szacunkowy koszt: 300 tys. zł - zawiera: koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia boiska, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia.
14 Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim Celem projektu jest budowa otwartej dla mieszkańców siłowni na świeżym powietrzu. Należy zauważyć, iż w sąsiedztwie parku znajduje się Dom Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Baza będzie miejscem do aktywnego rodzinnego wypoczynku mieszkańców, nie tylko naszej dzielnicy. Przewiduję zakup stanowisk treningowych, 0 średnim stopniu trudności. Przykładowa lista sprzętu: > orbitek, > biegacz, > wahadło, > narciarz biegowy, > steper, > twister > motyl > rowerek Znajdujący się w parku plac zabaw istnieje od 2007 roku wymaga modernizacji i doposażenia. Obecnie znajdują się tam niezbyt estetyczne urządzenia w stanie technicznym mogącym stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Proponuję wykonać bezpieczną i amortyzującą nawierzchnię (pozbywając się w ten sposób ogromnych kałuż i błota). Należy zakupić między innymi: > zestaw zabawowy np. stacja kosmiczna > zestaw sprawnościowy, > walec, > karuzele, > bujaki sprężynowe, > zadaszoną piaskownicę Lokalizacja placu zabaw w pobliżu siłowni gwarantuje aktywny wypoczynek zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Siłownia plenerowa > przygotowanie nawierzchni siłowni 15000,00 zł > wykonanie projektu i dokumentacji 10000,00 zł > zakup i montaż elementów siłowni 60000,00 zł Plac zabaw > zakup i montaż bezpiecznej amortyzującej nawierzchni 50000,00 zł > wykonanie projektu i dokumentacji 5000,00 zł > zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 80000,00 zł Szacunkowy koszt projektu 220000,00 zł
15 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach projektu należałoby dokonać remontu i adaptacji budynku do potrzeb chorych z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami, a także wyposażyć budynek w sanitariaty, a sale i pracownie w meble i sprzęt niezbędny do opieki i terapii. Program działania placówki mógłby powstać we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim. które prowadzi taki ośrodek i ma ogromny zasób wiedzy i doświadczenia w opiece nad chorymi na Alzheimera. Dodatkowo Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie mogłoby przeszkolić przyszłych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Tryb. Przewidywana liczba podopiecznych - 30 osób (w 1 i II stadium choroby). ŚDS będzie zapewniał niezbędną opiekę i bezpieczeństwo chorym z demencjami, a także kompleksową terapię i rehabilitację. Programy zajęć dla podopiecznych ośrodka koncentrowałyby się na terapii i treningach, które miałyby na celu spowolnienie procesów demencyjnych. jak również poprawę funkcjonowania w tych obszarach, które są podatne na rehabilitację. Prowadzony byłby trening percepcji obejmujący ćwiczenia pamięciowe, zadania poprawiające koncentrację i uwagę oraz trening reminescencyjny skoncentrowany na zdolności do przypominania sobie i porządkowania informacji, Wprowadzony byłby również trening umiejętności społecznych oraz terapia walidacyjna, której zasady służą korygowaniu nieprawidłowych postaw i wzorców funkcjonowania, jak również zwiększają zdolność do radzenia sobie z drobnymi i codziennymi sprawami. Ważną częścią rehabilitacji byłby również trening higieniczny, zwiększający samodzielność podopiecznych. W ramach pobytu dziennego prowadzona byłaby również terapia manualna poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia oraz gimnastyka specjalnie dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników . Ponadto byłaby prowadzona psychoterapia i organizowane imprezy integracyjne. W ośrodku udzielane byłyby również porady i wsparcie psychologiczne dla rodzin i opiekunów chorych. W placówce można by również otworzyć kawiarenkę, w której regularnie mogliby spotykać się opiekunowie chorych na Alzheimera aby się wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne otępienia zatrudniałby fachową kadrę, a m.in.: lekarza psychiatrę (lub neurologa), psychologa, pielęgniarkę, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, logopedę, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych. Adaptacja budynku będącego własnością Miasta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne (typ C). Pożądany dogodny dojazd do budynku oraz wolny teren sąsiadujący z budynkiem celem urządzenia ogrodu dla podopiecznych, laką dobrą lokalizacją mogłaby być willa ..Wanda" przy ul. Dąbrowskiego; jednak Agencja Mienia Wojskowego sprzedała tą nieruchomość prywatnemu inwestorowi. Najlepiej, gdyby adaptowany budynek znajdował się na obszarze objętym programem rewitalizacji, bo służyłby rozwiązaniu jednemu z istotnych problemów społecznych, jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym z dysfunkcjami funkcji poznawczych, którzy często zamieszkują stare kamienice w centrum miasta. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o rewitalizacji, podstawą działań rewitalizacyjnych danego obszaru jest rewitalizacja społeczna, a inne aspekty są tylko dodatkowe (rewitalizacja techniczna, gospodarcza, przestrzenna, architektoniczna). Ewentualne inne nieruchomości będące własnością Miasta Piotrkowa Tryb. do adaptacji to: ul. Broniewskiego 4 (dawna przychodnia), ul. Garncarska/Krakowskie Przedmieście 1, al. 3 Maja 7 (dawna szkoła). Całkowity koszt projektu 2 000 000 PLN, z czego wkład własny Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyniósłby co najwyżej 100 000 zl i związany byłby z opracowaniem dokumentacji projektowej. Głównym źródłem sfinansowania adaptacji budynku na cele Środowiskowego Domu dla Chorych na Alzheimera byłyby środki unijne lub/i środki budżetu państwa. Proponuję włączyć ten projekt do Programu Rewitalizacji, co może stać się ogromnym atutem tego programu. Żaden bowiem z projektów zgłoszonych do Programu Rewitalizacji nie jest skierowany do osób starszych. Bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 9.12.20 lOr. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, finansowane byłoby z budżetu państwa. Podopieczni płaciliby tylko za wyżywienie, a najbiedniejsi zwolnieni byliby i z tej opłaty.
16 Montaż oświetlenia ulicy Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Sowiej ulica Sowia Koszt montażu 5 lamp ulicznych to około 30000 zł Niniejszy kosztorys jest orientacyjny i został sporządzony na podstawie danych zebranych ze stron internetowych.
17 Dalsze wzbogacenie infrastruktury sportowej na terenie należącym (przyległym) do III LO w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt zakłada budowę bieżni 60 metrowej dwutorowej, skoczni w dal, boiska do badmintona wraz z osprzętem, boiska do piłki siatkowej i koszykowej; montaż stołu do tenisa stołowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej (biegacze, drążek, motyl, rowerek). W/w elementy projektu stanowiłyby dopełnienie do projektu, który zostanie zrealizowany w bieżącym roku. III LO w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17 - teren sportowy. bieżnia + skocznia - 30.000zł boisko do piłki siatkowej - 40.000zł boisko do piłki koszykowej - 80.000zł 2 boiska do badmintona - 15.000zł stół do tenisa stołowego - 5.000zł 3 biegacze do siłowni zewnętrznej - 17.000zł drążek do ćwiczeń do sił. zew. - 4.000zł motyl do sił. zew. - 6.000zł rowerek do sił. zew. - 7.000zł całkowity koszt - 204.000zł
18 Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jerozolimska 73 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17x 30 w skład którego wejdą dwa boiska do piłki koszykowej oraz boisko do piłki ręcznej oraz budowę 100 m bieżni dwutorowej i skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem. Wymalowania na płycie starego boiska asfaltowego „ mini miasteczka ruchu drogowego” ulica Jerozolimska 73 w załączeniu mapka Boisko wielofunkcyjne ( nawierzchnia ) 137 tys. zł, bieżnia 100 m ( dwa tory szerokości 1,25 m każdy) 67 tys. zł, skocznia do skoku w dal 15 tys. zł, ogrodzenie boiska 26 tys. zł. Pozostałe oprzyrządowanie (bramki 2 szt., kosze 4 szt., ławki) około 20 tys. zł. Szacunkowy koszt całości projektu 265 tys. zł. Kosztorys jest orientacyjny i sporządzony na podstawie danych zebranych ze stron internetowych oraz po rozmowach z wykonawcami danych obiektów. Namalowanie „mini miasteczka ruchu drogowego” ( ósemka, skrzyżowania itp. ) koszt 5 tys. zł.
19 REMONT CHODNIKA UL. POPRZECZNEJ, ODCINKA RÓWNOLEGŁEGO AO ALEI SIKORSKIEGO OD KOMISU SAMOCHODOWEGO WZDŁUŻ GARAŻY DO UL. ARMII KRAJOWEJ. REMONT CHODNIKA. ZDJECIE STARYCH PŁYT BETONOWYCH, WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW CHODNIKOWYCH. WYRÓWNANIE PODŁOŻA. NASTĘPNIE PODSYPKI PIASKOWO CEMENTOWEJ, UŁOŻENIE KOSTKI, UBICIE ZAGĘSZCZARKĄ. CHODNIK JEST PASEM DROGOWYM BĘDĄCYM W GESTII URZĘDU MIEJSKIEGO. UL. POPRZECZNA ORIENTACYJNY KOSZT 70.000ZŁ
20 Biblioteka dla człowieka – stworzenie strefy rekreacji przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie „Biblioteka dla człowieka” oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego, zwiększy infrastrukturę biblioteczną poprzez zakup książek, filmów i czytników książek elektronicznych. Dodatkowo aspekt rekreacyjny jakim jest zakup gier planszowych czy puzzli przyczyni się do integracji całych rodzin. Oprócz chęci rozwoju twórczego odbiorców zostaną przeprowadzone działania, które wypełnią kulturalną lukę w ofercie instytucji działających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, aktywnie angażując mieszkańców do wspólnego spędzania czasu. Dodatkową atrakcją projektu będzie przeprowadzenie konkursu wśród czytelników, w którym, nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni z nich. Nagrodami będą laptop, tablet i czytnik książek elektronicznych. Ważnym elementem projektu jest ukazanie biblioteki jako miejsca rozwoju talentów; stworzenie przestrzeni do rozwoju potencjału intelektualnego; wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości samorozwoju poprzez obcowanie z literaturą, kulturą, filmem. Dzięki realizacji projektu na terenie miasta pojawią się nowe usługi, zwiększające ofertę biblioteki. Zakupione czytniki, gry planszowe, filmy, szachy czy warcaby będzie można wypożyczać. Koncepcja zadania zakłada, iż poprzez realizację wpisanych w zadanie wydarzeń doprowadzi się do przełamania pewnych barier i otworzenia się odbiorców na chęć wspólnego spędzania czasu. Nastąpi podniesienie standardów biblioteki dzięki zwiększeniu oferty i zasobów. Takie rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem użytkowników i funkcjonują w bibliotekach zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wydarzenia wpisane w zadanie „Biblioteka dla człowieka” zostały tak pomyślane, aby dotrzeć do całych rodzin. Zaplanowanie działań wymagających od odbiorców włączenia się w tok wydarzeń (warsztaty, wspólne granie, Czytanie na trawie) uczyni z nich zdecydowanie bardziej świadomych uczestników życia kulturalnego. Realizacja zadania ma także na celu „zapisanie w pamięci” uczestników miejsca jakim jest biblioteka, prowadząc jednocześnie do aktywizacji kulturowej i dążności do korzystania z ofert miejsc kultury. Na realizację projektu składają się m.in.: 1. Zakup książek; 2. Zakup filmów; 3. Zakup gier planszowych; 4. Zakup klocków LEGO; 5. Zakup szachów i warcabów; 6. Zakup czytników książek elektronicznych; 7. Przeprowadzenie warsztatów drukarskich, kaligraficznych, ilustratorskich, papierniczych i komiksu; 8. 2 festyny rodzinne „Czytanie na trawie” z Małgorzatą Kożuchowską i Marcinem Dorocińskim. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Dwa Festyny rodzinne „Czytanie na trawie”: wystrój stoiska (stoliki, krzesła, poduszki, koce), nagrody, honorarium dla artystów i prowadzących warsztaty – 30.000 zł. Nagrody dla czytelników (laptop, tablet, czytnik) – 3.000 zł. Warsztaty papiernicze, drukarskie, ilustratorskie, kaligraficzne, komiksowe – 10.000 zł. Zakup czytników do wypożyczania dla czytelników 20 sztuk – 6.000 zł. Szachy plenerowe – 3.000 zł. Gry, puzzle, szachy, warcaby, klocki LEGO – 12.000 zł. Książki i filmy – 15.000 zł Łączny koszt zadania 79.000 zł.
21 Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycja w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną użyteczności publicznej będącą własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego , polegająca na modernizacji boiska, a w szczególności bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. W miejscu istniejącej bieżni lekkoatletycznej budowa bieżni okólnej 200 m czterotorowej z bieżnią prostą 100 m czterotorową z nawierzchnią z poliuretanu. Budowa rozbiegu i zeskoku do skoku w dal. Z kompleksu lekkoatletycznego korzystać będą mogli mieszkańcy okolicznych osiedli , uczniowi SP nr 16 , a także innych jednostek zgodnie z decyzjami władz samorządowych. Boisko szkolne na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 11. 300 000,00 zł. / słownie : trzysta tysięcy złotych / - koszt robót budowlanych i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę.
22 BUDOWA PLACU ZABAW (MODERNIZACJA) OSIEDLE ŹRÓDLANA POD NAZWA „TAJEMNICZY OGRÓD ZABAW I REKREACJI” MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW O CHARATERZE OTWARTYM DLA WSZYSTKICH MIESZKANCÓW POBLISKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH SKIEROWANY DLA DZIEI I OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ NIMI. SŁUŻĄCY JAKO MIEJSCE WYPOCZYNKU CZYNNEGO I INTEGRACJI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TEGO MIEJSCA. PIOTRKÓW TRYB. OSIEDLA ŹRÓDLANA ULICA RZECZNA 1. 200.000 zł
23 Plac zabaw przy Mieszka Projekt zakłada montaż placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Skład zestawu: 1 Platforma sześciokątna 3 Platformy kwadratowe 1 Platforma trójkątna 1 Zjeżdżalnia głęboka 1 Zjeżdżalnia 104 1 Pomost tunelowy 1 Pomost drabinkowy 1 Wejście spiralne 1 Wejście łukowe 5 Zabezpieczeń z aplikacją 4 Wejściówki 9 Stopni 1 Rurka nad zjeżdżalnią Do tego montaż trzech ławek dla rodziców. Plac można zobaczyć pod adresem strony web: http://www.placezabaw.net.p1/pl/p/Platforma-9-Metal-PLUS/275 Działka położona pomiędzy ulicami Mieszka 1-go i Piłsudskiego. Numer działki 250 na http ://map v.geoportal.gov.pl/ Platforma 9 Metal PLUS - 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy) Huśtawka - 3.000 zł (trzy tysiące) Ogrodzenie i ławki 15.000 zł (piętnaście tysięcy) Całość óó.OOO zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy) Niniejszy kosztorys jest orientacyjny i został sporządzony na podstawie danych zebranych ze stron internetowych. W przypadku akceptacji projektu kosztorys ten powinien być uszczegółowiony i skorygowany, do wspólnej dyskusji na etapie późniejszym zostaje jakość i wygląd zaproponowanej infrastruktury.
24 BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. PAWŁOWSKIEJ PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PAWŁOWSKIEJ. OBECNIE ULICA PAWŁOWSKA JEST GŁÓWNĄ ULICĄ DOJAZDOWĄ DO NOWYCH OSIEDLI W OBRĘBIE ULIC: ŁÓDZKA, KOSTROMSKA, WOJSKA POLSKIEGO, BRZEŹNICKA, ZWIĘKSZAJĄC DRASTYCZNIE NATĘŻENIE RUCHU PRZEZ TĘ ULICĘ. UL. PAWŁOWSKA DŁUGOŚĆ 950 mx1,5 m2 = 1425 m2 ŚR. KOSZT m2 = 210 PLN
25 Teren rekreacyjno - wypoczynkowy z siłownią na powietrzu przy ZSP i PO-W nr 3. Projekt zakłada urządzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na terenie przylegającym bezpośrednio do Bursy Szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Powierzchnia działki, na której planowana jest inwestycja wynosi ok. 2138 nr. Na wymienionym terenie powstaną: rozbieg z piaskownicą do skoku w dal, siłownia na powietrzu, stoliki z szachownicą, huśtawki, ławki oraz miejsce przystosowane do grillowania. Całe planowane wyposażenie dedykowane będzie młodzieży uczącej się w szkole, mieszkającej w Bursie Szkolnej, mieszkańcom Osiedla Wyzwolenie i nowego Osiedla „Zielona Aleja”. Aby inwestycja mogła być zrealizowana niezbędne jest przygotowanie terenu, które polegało będzie na jego wyrównaniu i odnowieniu (położeniu nowej kostki brukowej na przylegających do planowanej inwestycji chodnikach). Konieczne jest również przygotowanie podłoża pod miejsce, na którym będzie grill z miejscem do konsumpcji, place pod siłownię i huśtawki. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie obsadzenie terenu zielenią: krzewami żywopłotowymi wzdłuż ogrodzenia, nasadzeniami kwiatowymi oraz utworzenie ozdobnego skalniaka z dekoracyjną roślinnością. Wykonanie niektórych zaplanowanych działań będzie wymagało zatrudnienia profesjonalnych firm zewnętrznych, które zapewnią dobrą jakość wykonanych elementów, ich bezpieczną eksploatację, estetyczny wygląd i dadzą gwarancję na długie użytkowanie. Niektóre prace budowlano - wykończeniowe będą natomiast mogły być wykonane przez uczniów szkoły, kształcących się w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie i murarz. Przyczyni się to na pewno do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i spowoduje, że będą dumni z efektów swojej pracy i z pewnością będą szanować i dbać o to, co sami wykonali. Istotnym aspektem będą również, odpowiednio do charakteru terenu, dobrane nasadzenia, które będą cieszyły użytkujących długie lata, zapewnią cień, ochronę przed hałasem i wiatrem i spowodują, że wypoczynek na tym terenie będzie relaksujący. Wejście na teren obiektu będzie niezależne od czasu, w którym funkcjonuje szkoła - dostęp będą mieli wszyscy zainteresowani przez całą dobę (furtka na teren znajduje się od strony ulicy). Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 16. Nr działki 211/6 OBW 20. Położenie kostki brukowej (koszt materiałów, wykonanie młodzież szkoły w ramach praktycznej nauki zawodu) - 30 000 zł Roślinne nasadzenia, skalniak - 20 000 zł Siłownia na świeżym powietrzu - 13 000 zł Ławki - 6000 zł Stoliki do gry w szachy - 2 szt - 6000 zł Bieżnia do skoku w dal - 30 000 zł Huśtawki - 3000 zł Grill - 4000 zł Suma (całkowity, szacunkowy koszt inwestycji): 112 000 zł
26 Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Słowackiego Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Słowackiego od ulicy Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa - Katowice w Piotrkowie Trybunalskim. Po jednej stronie ulicy Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do trasy szybkiego ruchu Warszawa - Katowice. 300.000,00
27 POMOST DLA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO na istniejącej konstrukcji wykonanej na jeziorze Bugaj w 1987r. Na istniejącej od I987r. konstrukcji z żelbetowych ram wbitych w dno jeziora Bugaj-należy ułożyć i odpowiednio zamocować pomosty z bali drewnianych grubości 5 cm, według projektu o symbolu 5-90/86-02 Zakładu Modernizacji i Projektowania w Kielcach. Kompletny projekt jest w zasobach archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa URZĘDU MIASTA. Przed przystąpieniem do budowy pomostu należy zlecić wykonanie: 1/ - weryfikacji i uwspółcześnienia projektu 5-90/86-02 2/ - szczegółowego kosztorysu robót. Konstrukcja nośna POMOSTU w postaci 75.ram żelbetowych wbitych w dno jeziora Bugaj przy jego wschodnim brzegu, z osią główną prostopadłą do linii brzegu, na wysokości posesji 29 ul. Bukszpanowej. Vide zał.nr 2 i 3 Bardzo przybliżony, szacunkowy koszt realizacji POMOSTU DLA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO - 70.000 PLN -
28 STOŁY DO TENISA STOŁOWEGO ZAKUP STOŁÓW DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW MOŻLIWOŚCI GRY W TENISA STOŁOWEGO. KOLEJNE ZAŁOŻENIE JEST RÓWNIEŻ TAKIE, ŻE STOŁY TE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PODCZAS TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ CYKLICZNIE NA TERENIE NASZEGO MIASTA. OŚRODEK SPORTU 1 REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. BELZACKA 108/110 10.000 ZŁ.
29 Modernizacja i przebudowa aktualnego bocznego boiska treningowego PKS Polonia Piotrków przy ul. Broniewskiego 18. Przebudowa aktualnego bocznego boiska naturalnego o wymiarach 65x80 metrów, na boisko o nawierzchni sztucznej trawiastej. Zagospodarowanie terenu wokół boiska montaż piłkochwytów i oświetlenia. Boisko będzie wykorzystywane przez uczniów ZSP Nr2, ZSAP Nr 3, Gimnazjum Nr 2, okolicznych mieszkańców z osiedla „Wyzwolenia”, „Zielona Aleja” i „Sulejowska” a także przez młodzież trenującą w PKS POLONIA Piotrków. Boisko boczne na terenie klubu PKS Polonia Piotrków przy ul. Broniewskiego 18. Szacunkowy koszt projektu, koszt robót modernizacyjnych i wyposażenie boiska to ok. 300.000 złotych.
30 ZIELONE PŁUCA BLOKOWISK Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu między blokami poprzez: - wykonanie ścieżki - nasadzenie drzew i krzewów. Teren pomiędzy blokami: - Belzacka 100 - Kostromska 68 - Kostromska 66 i B. Prusa 50.000 zł
31 Klub Mam w Piotrkowie Trybunalskim W Klubie Mam chcemy stworzyć przestrzeń spotkań do wymiany doświadczeń. Mamy mogą wymieniać doświadczenia, zdobywać wiedzę razem z dziećmi poprzez zabawę i naukę. Będą eksperymentować, rozmawiać, uczyć się w miarę wzrastania ich dzieci. Będziemy się spotykać na placach zabaw, na spacerach, na warsztatach w MOK lub w salach bibliotecznych, na świetlicy. Będziemy tam. gdzie przyjmą nasze pomysłowe, pełne energii usposobienie. Nasze spotkania wspiera MOK. Spotykamy się tam na Sali baletowej. Potrzebujemy wsparcia na zakup materiałów, opłacenie założenia strony internetowej, wynajęcie sprzętu, opłacenie zajęć prowadzonych przez logopedów, muzyków, anglistów, psychologów i innych. Chcemy dać szansę mamom na rozwijanie się podczas spędzania czasu na urlopie macierzyńskim, do zawierania nowych znajomości, do pozyskiwania nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu rodzinnym oraz przydatnych na rynku pracy. Planujemy spotykać się w MOK-u na Sali Baletowej. Chodzimy również na spacery po mieście. Chcemy organizować pikniki rodzinne, więc plac zabaw i park oraz inne tereny zielone to też przestrzeń stworzona dla nas. Chcemy odwiedzać z dziećmi biblioteki, muzea i inne miejsca w mieście. Potrzebujemy na to wsparcia finansowego. 15 000 zł - strona internetowa Klubu Mam 5 000 zł - roczny koszt prowadzenia Fanpage strony Klub Mam przez firmę zewnętrzną 12 000 zł - materiały na warsztaty, np. farby, kredki, papier, materiały do szycia, papier 30 000 zł - drukarka, skaner, ksero, laptop, aparat fotograficzny, rzutnik, do przygotowywania prezentacji, zdjęć z eventów. przygotowywania plakatów informacyjnych, sprzęt nagłaśniający, mikrofon 16 000 zł - opłacenie zajęć z udziałem fachowców, np. anglista, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pierwsza pomoc, masażysta 8 000 zł - zakup pieczątki, tuszu, flagi, banneru. rollupu z logo Klubu Mam. 14 000 zł - woda i poczęstunek w trakcie spotkań, pikników, warsztatów na terenie miasta 00 000 zł - koszt zaangażowania Mam w inicjatywę Klubu Mam. robimy to bezinteresownie, pro bono. dla innych Mam, dla kochanych dzieci
32 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Leśnej. Nasz projekt obejmuje budowę chodnika dla pieszych o długości 400m i szerokości 1,5m wzdłuż całej ulicy Leśnej. Chodnik powinien zostać wykonany z kostki betonowej wraz z obrzeżami na podsypce piaszczysto-cementowej, co zapewni jego trwałość i zapobiegnie niszczeniu przez mrówki oraz; zarastaniu przez chwasty. Założenia projektu: 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Leśnej 2. Połączenie pieszych ciągów komunikacyjnych ulicy Wolborskiej i Podleśnej Działania: 1. Zasięgnięcie opinii Komendanta Miejskiego Policji odnośnie bezpieczeństwa pieszych na: ulicy Leśnej 2. Zasięgnięcie opinii Komendanta Straży Miejskiej odnośnie bezpieczeństwa pieszych na ulicy; Leśnej 3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca realizacji projektu. 4. Wykonanie pomiarów długości i szerokość miejsca realizacji projektu. 5. Zasięgnięcie opinii nt. orientacyjnych kosztów realizacji projektu. Lokalizacja naszego projektu to osiedle „Leśna”, a konkretnie południowa strona ulicy Leśnej, gdzie na całej długości jest wystarczająco dużo miejsca do realizacji takiej inwestycji. Potwierdzono ten fakt w wyniku analizy planu miasta w części dotyczącej miejsca realizacji projektu oraz podczas wizji lokalnej w terenie. Teren wymagany pod budowę w całości należy do pasa drogowego i jest własnością miasta. Szacunkowe koszty projektu to: Budowa chodnika z kostki betonowej z podbudową i obrzeżami maksymalnie 90 pln/m2 netto Przewidywana ilość: 400m * l,5m = 600m2 Całkowity orientacyjny koszt budowy: 90płn * 600m2 = 54 000 pin netto, tj. 66420 pin brutto.
33 Zagospodarowanie nawierzchni przy urządzeniach do ćwiczeń w plenerze przy świetlicy środowiskowej „BARTEK". Zgodnie z §4 ust. 2 zgłoszenie jest elementem sprawy z pkt. 1 tj. terenów sportowych, rekreacyjnych i ich infrastruktury. Zgodnie ze stanem faktycznym obszar objęty projektem dotyczy wykonania nawierzchni przy plenerowych urządzeniach do ćwiczeń i stołu do ping ponga. Znajdującej się na działce nr 32/5 ul. Norwida 4. ul. Norwida 4. przy świetlicy środowiskowej ..BARTEK" - teren stanowi własność gminy Piotrków Trybunalski - świetlicy środowiskowej ..BARTEK”, działka nr 32/5. załączona mapka wraz z obszarem objętym działaniem w załączniku. Powierzchnia objęta utworzeniem nawierzchni z poliuretanu wynosi ok. 160 m2. Nawierzchnia wykonywana jest z dwoi warstw - zewnętrznej z TETRAPUR-u, spodniej z czarnego granulatu o rozmiarze 1-3 mm, i żwiru płukanego. Cena netto płyt - 90,00 zł za m2 Koszt wykonania nawierzchni z podbudową netto 185,00 zł za m2 W związku z tym koszt budowy nawierzchni to: koszt płyt: 160 m2 x 90,00 zł + VAT = 17 712,00 zł brutto, koszt wykonania nawierzchni: 160 m2 x 185,00 zł +VAT = 36 408,00 zł brutto, koszt wykonania projektu ok. 1000,00 zł Łączny koszt wykonania to: 55120,00 zł
34 STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK „ WYZWOLENIE” Projekt jest kontynuacją projektu „ Park sportowy Wyzwolenie” realizowanego w Budżecie Obywatelskim 2016r. Jest to uzupełnienie mającego powstać w tym roku boiska wielofunkcyjnego wraz z zieloną aranżacją najbliższego otoczenia. STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK „Wyzwolenie” to połączenie popularnych niegdyś ścieżek zdrowia oraz współczesnego Street workoutu czyli wykorzystywania do ćwiczeń elementów zabudowy miejskiej. Zakłada instalację przyrządów do ćwiczeń fizycznych na obszarze 20x29 m na nawierzchni bezpiecznej typu EUROFLEX różniej grubości w zależności od pułapu wykonywanych ćwiczeń. Umieszczone przyrządy to: Street Workout Kombi, czyli zestaw drążków , drabinek i poręczy gimnastycznych, zestaw płotków gimnastycznych, urządzenie do wiosłowania, drążki do brzuszków, rower treningowy, bieżnia oraz uchwyty podtrzymujące. Dopełnieniem wyposażenia obiektu są dwa stoły do ping - ponga oraz dwa stoliki szachowe z siedziskami (wmontowane na stałe), ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. W skład zakresu prac wchodzi również pomalowanie usytuowanego obok budynku w tonacji kolorystycznie harmonizującej z otoczeniem. Stronę północną budynku ozdobi logo i nazwa projektu oraz sposób jego finansowania. Projekt zakłada możliwość zagospodarowania najbliższego terenu poprzez posianie trawy, nasadzenie roślin ozdobnych i krzewów wkomponowanych w istniejące środowisko naturalne wokół obiektu. ul. Leonarda 12/14 97-300 Piotrków Trybunalski numer działki 34 o pow. 0,5096ha w obr. 20 Przygotowanie podbudowy - 42.000,00 Dostawa i montaż urządzeń - 165.000,00 Nawierzchnia bezpieczna - 70.000,00 Dokumentacja projektu -5.000,00 Zieleń - 8.000,00 Malowanie, logo - 10.000,00
35 Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej 39 na Osiedlu Wierzeje. Obecnie teren służący rekreacji dzieci i młodzieży jest zaniedbany, a elementy małej architektury tj.: zjeżdżalnie, stare ławki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Miejsce to ma jednak duży potencjał. Rewitalizacja terenu ma na celu powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, aby umożliwić korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym oraz swobodne poruszanie się z wózkami dziecięcymi. Główne elementy wyposażenia mającego zachęcać do aktywności fizycznej to plac zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku i siłownia zewnętrzna. Mimo wydzielenia stref do zabaw dla dzieci oraz rekreacji młodzieży i osób starszych (odpowiednie nawierzchnie, zieleń), mają one tworzyć integralną całość. Przewiduje się wykorzystanie również sprzętu, który jest obecnie użytkowany i w jak największym stopniu istniejącą roślinność. Zakres inwestycji obejmuje doposażenie, modernizację placu zabaw oraz modernizację i uzupełnienie braków w wyposażeniu boisk znajdujących się przy placu zabaw na ul. Jeziorna 39. Zarówno plac zabaw jak i przyległe boiska wymagają renowacji i uporządkowania. Plac zabaw wymaga wymiany nawierzchni żwirowej na bardziej przyjazną dzieciom. Obecnie funkcjonujący plac zabaw wymaga renowacji oraz w znacznej części wymiany sprzętu małej architektury oraz uzupełnienia o dodatkowe wyposażenie w zakresie różnego typu elementów wyposażenia placu zabaw. Ww. teren wymaga też zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Rozbudowa ww. terenu o zewnętrzną siłownie polegała by na przygotowaniu nawierzchni pod sprzęt sportowy. Zakup sprzętu. Zamontowanie poszczególnych elementów siłowni. Ulica Jeziorna 39, Piotrków Tryb., Osiedle Wierzeje, działka 169/2 obręb 18 - plac zabaw oraz przyległe boiska. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, sprzęt uzupełniający - 90 000,00 zł Wykonanie nawierzchni specjalnych - 127.000,00 zł Zagospodarowanie zieleni i uporządkowanie terenu - 20 500,00 zł Sporządzenie dokumentacji projektowej - 6.000 zł Razem netto 243.500,00 + VAT Razem brutto 299.505,00 zł
36 Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego) Projekt obejmuje naprawę ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza, od bl. przy Kostromskiej 72 do wylotu tej ulicy przy przychodni na ul. Dmowskiego. W ramach naprawy konieczne jest wykonanie chodnika poprzez ułożenie na całej jego powierzchni nowej warstwy nawierzchni np. z kostki brukowej podsypanej piachem. Oczywistym jest, że przy realizacji projektu należy wziąć pod uwagę wymianę krawężników czy poprawienie (podniesienie) studzienek znajdujących się w linii chodnika. Mile widziane byłoby także zadbanie o pas zieleni oddzielający chodnik od ulicy. Przedmiotowy ciąg pieszy' znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obejmuje działki nr 6/13, 6/15, będące własnością miasta i gminy Piotrków Tryb. Nie są one obciążone na rzecz osób trzecich. Do roku 2016 teren ten był w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbórka”. Chodnik łączy ul. R. Dmowskiego z ul. Kostromską. Na wysokości bl 72 kończy się nałożona wcześniej (2 lata temu) kostka. Od tego miejsca, wzdłuż ul. Iwaszkiewicza do wylotu w ul. Dmowskiego chodnik wymaga naprawy, wręcz gruntownego remontu. Chodnik ma powierzchnię 411 m2 Szacunkowy koszt wykonania 1 m2 z krawężnikami - ok. 105,00zł. Projekt - ok. 3000,OOzł. Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna zawierać: - 8cm kostkę brukową betonową 20 x 30 x 100 - 5 cm podsypkę z piasku Koszt wykonania + materiały - 43 155,00zł. Nawiezienie ziemi + nasadzenia - 1000,00zł. Całkowity koszt projektu ok. 50 000 zł.